Linki do różnych stron internetowych

DeepL

Darmowy program do tłumaczenia długich, połączonych ciągów słów i dokumentów. Wśród przetłumaczonych języków znajdują się: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, polski, portugalski, a także brazylijski portugalski, rosyjski, japoński i chiński (mandaryński) [Wikipedia].

Klaro Privacy Scanner

Na Klaro można na przykład skanować naszą stronę internetową, aby sprawdzić, jakie usługi stron trzecich są używane i jakie pliki cookie są przechowywane.

Uwaga na linki do zewnętrznych stron internetowych: Nie mamy żadnego wpływu na kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której odsyłają linki, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków. Prosimy również zwrócić uwagę na informacje dotyczące ochrony danych na stronach, do których prowadzą linki. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Note for links to external Internet pages: We have no influence on the design and content of the linked pages. For illegal, incorrect or incomplete contents and especially for damages resulting from the use or non-use of such information, only the provider of the page to which reference is made is liable, not the person who merely refers to the respective publication via links. Please also note the information on data protection on the linked pages.